Use used & recycle!/Použi použité a recykluj!

Use used & recycle!/Použi použité a recykluj!

Projekt „Use used“ nosím v hlave už niekoľko rokov. Príbeh začal pri mojej dizajnérskej práci, kde sa stretávam s množstvom vzoriek od dodávateľských firiem.

Tieto vzorky a vzorníky rozdávajú aj predávajú výrobcovia a predajcovia materiálov aj hotových produktov. Je dôležité, aby si zákazníci mohli prezrieť aktuálne vzory a materiály. Ako to býva, každý rok pribúdajú nové a iné sa stávajú neaktuálnymi.

Dizajnérom, architektom, stolárom, predajcom textilu či napríklad tapiet sa tak len tieto vzorníky kopia a strácajú aktuálnosť.

Následne ich hádžu do odpadu. V lepšom prípade sa dostanú do triedeného zberu.

Na môj projekt som si vybrala vzorníky tapiet pripravené do kontajnerov s triedeným odpadom. Firma Horus Trade s r.o. ochotne poskytla vzorníky papierových a vinylových vyradených tapiet.

Nasledovali rôzne skúšky pevnosti a možnosti spracovania materiálu zo vzoriek tapiet. Hľadala som možnosti, na čo všetko je vhodný a  nevhodný tento nádherný odpad. Vzorky tapiet sú prekrásne a rôznorodé, priam od výmyslu sveta. Veď vzory tapiet vytvárajú svetoví dizajnéri. Mám niekoľko nápadov a overených možností využitia. Teraz sa venujem produktu: jednorazová taška na viac použití.

Taška má nahradiť jednorazové tašky a mala by sa používať mnohokrát.

Nie je však trvácna ako keby bola vyrobená z látky alebo kože. Má podobné vlastnosti ako papierové a igelitové tašky. Moja taška nesie heslo: „Použi použité“.

Po prvé je z už použitého materiálu, ktorý dostáva druhú šancu pred odhodením.  Po druhé, je to „jednorazová taška“, ale dá sa použiť 100–200 krát. Jej posledná cesta môže byť, že ju užívateľ naplní papierovým alebo plastovým odpadom a s pocitom „použil som ju až do úplného zničenia“, ju vyhodí do triedeného odpadu.

Tašky vyrábam z papierových a vinylových tapiet, exkluzívne z textilných, hodvábnych tapiet.

Vyvzorovala som základnú tašku, strih som podriadila filozofii zero waste, ale len v zmysle, že ja ich výrobou nevytváram žiadny ďalší odpad.

Využijem celú stranu vzorníka na tašku, neodstrihnem ani kúsok.

Papierové tašky lepím v prírode rozložiteľným lepidlom a majú vyseknutú rúčku priamo do tašky. Výsek je v tvare „c“. Plastové - vinylové tašky zošívam umelou niťou a pridávam im textilné rúčky, ktoré sú z bavlny a môžu sa použiť na ďalšie tašky. Každá taška je ošetrená značkou o ďalšej recyklácii.

Produkt tašku som testovala medzi dobrovoľníkmi, aby som overila ako dlho tašky vydržia záťaž bežného užívania. Testovalo ich 34 osôb, z toho mi poskytli relevantné informácie 18 z nich o 25 taškách.

Tašky vydržia 20 až 200 použití, podľa zaťaženia a zabchádzania s nimi. V priemere sa dajú použiť 110 krát.

Tento môj nový produkt spĺňa environmentálne potreby a využíva už existujúci odpad.

Verím, že môj produkt nájde skvelých ľudí, ktorí sa o tému zero waste zaujímajú a tiež si radi kúpia tašku, čím podporia udržateľnosť našej zeme.

Soňa Sadilková
Dizajnér

Instagram: https://www.instagram.com/sona_design_use_used/


Kategórie
Sledujte nás
Sledujte nás