Prečo zvoliť oblečenie z organickej bavlny?

Prečo zvoliť oblečenie z organickej bavlny?

Čo je to organická bavlna?

Ekologická bavlna je bavlna, ktorá sa vyrába a certifikuje podľa smerníc a noriem ekologického poľnohospodárstva. Pestovanie ekologickej bavlny udržuje zdravie pôdy, prírody a ľudí, pretože namiesto umelých hnojív a pesticídov sa používajú iba prírodné prostriedky a udržateľné metódy.

Zníženie ekologickej stopy

Pestovanie konvenčnej bavlny je čokoľvek iné ako čisté. Celosvetovo sa používa asi 16% insekticídov a 7% pesticídov. Pri pridávaní organickej bavlny sa však nepoužívajú žiadne toxické chemikálie. To má niekoľko pozitívnych účinkov: Po prvé, pôda nie je poškodená a škodlivé emisie sú minimalizované, okrem toho je spotreba vody o 71% nižšia ako bežný priemer a spotrebuje sa o 62% menej energie.

Lepšie pracovné podmienky

Pridaním ekologickej bavlny majú pestovatelia bavlny a ich rodiny väčšiu bezpečnosť. Nie sú vystavené škodlivým chemikáliám na poliach ani z potravín a vody. Organizujú sa a podporujú sa v skupinách výrobcov. Mnoho komunít ekologického poľnohospodárstva okrem toho využíva slnečnú energiu a bioplyn ako zdroj energie.

Proti nedostatku vody

V nasledujúcich rokoch je známe, že dve tretiny svetovej populácie budú čeliť problému nedostatku vody. Pokiaľ sa konvenčná bavlna často pestuje vo vyprahnutých oblastiach, ale na pestovanie vyžaduje veľa vody, sú miestne zdroje vody nadmerne využívané. Organická bavlna sa naopak zavlažuje až 80% dažďovej vody.

Organická bavlna a naša strava

Organická bavlna sa vyrába z bavlníkových semien, ktoré neboli geneticky modifikované. Preto sa olej zo semien môže tiež použiť v kuchyni. Vlákno nemusí byť súčasťou nášho menu, ale môžeme ho bezpečne používať a byť trochu odvážnejší - bavlnený olej nielen dobre chutí, ale má tiež pozitívny vplyv na organizmus.

Za rozumnú cenu

Organická bavlna je drahšia ako bežná bavlna - a to z dobrého dôvodu. Investujete do ochrany vody, čistého vzduchu, zdravej pôdy a spravodlivejšieho života pre poľnohospodárov - a na základe toho cena už nie je tak vysoká.

Vezmite vplyv a urobte zmenu

Trvalo udržateľné a zodpovedné rozhodovanie nie je trend, ale základný prístup. Rozhodnutie o ekologickej bavlne by malo byť také prirodzené ako rozhodnutie o zdravých a udržateľných potravinách.

Rodová rovnosť a posilnenie postavenia

Podiel žien pestujúcich organickú bavlnu je veľmi vysoký, najmä v afrických a ázijských krajinách. V progresívnych skupinách výrobcov sú ženy často činné v riadiacich pozíciách a sú zodpovedné napríklad za odbornú prípravu alebo riadenie ekologických fariem. Medzi ďalšie oblasti činnosti patrí riadenie malých podnikov, ktoré produkujú osivá, a rôzne formy tvorby hodnoty, ako napríklad spracovanie potravín alebo textilné remeslá.

Stručný prehľad výhod ekologickej bavlny

Organická bavlna má mnoho výhod, ktoré niekedy nie sú okamžite viditeľné na prvý pohľad. Potenciál úspor je však obrovský. Používaním organickej bavlny aktívne prispievate k zmene podnebia, zabezpečíte, aby sa pôdy nadmerne nezakysľovali a nevysychali, aktívne šetrili vodu a znižovali takzvané poľné emisie.

zdroj: lebenskleidung.com


Kategórie
Sledujte nás
Sledujte nás